Investoinneilla ylös ahdingosta

Volvo Finland Ab:n tammikuinen uutinen uuden toimipisteen rakentamisesta pääkaupunkiseudun logistiseen ytimeen oli osaltaan odotettu, mutta samalla myös ilmapiiriä piristävä uutinen maailmaa murjovan talouskurjimuksen keskellä. Volvon suomalaishistorian suurimmalla investoinnilla niin maahantuontitoiminnot kuin pääkaupunkiseudun jälkimarkkinapalvelutkin astuvat tyystin uuteen, 2010-luvun aikaan.

Ari Perttilä

Toimituspäällikkö, kuljetusala
Konepörssi / Ammattiautot

Arvoltaan noin 40 miljoonan euron investointi tuo kaivattua sutinaa niin alavireiselle rakennusalalle kuin muutoinkin harmaalta tuntuvaan arkeemme. Positiivisilla uutisilla kun on taipumus synnyttää ympärilleen positiivista virettä. Toisaalta valitettavan moni positiivinen uutinen hautautuu uutisoinnin kannalta puhuttelevampien, negatiivissävytteisten alle. Toivotaan, että rakentaminen tehdään suomalaisvoimin, jolloin investoinnin myönteiset vaikutukset ulottuvat edelleen laajemmalti yhteiskuntaamme.

Joku saattaa ihmetellä investoinnin ajankohtaa, autokauppahan kulkee sekin alavireisesti. Tässä kohdin on kuitenkin muistettava, että tämäntyyppisillä investoinneilla katsotaan pitkälle tulevaisuuteen - ainakin 40 vuoden päähän. Ja tulevaan neljään vuosikymmeneen mahtuu varmasti niin nousukausia kuin taantumiakin - moniakin. Tällä hetkellä rakentamisen hintataso on varmasti tulevaa nousukautta maltillisempi ja tekijöiden saatavuuskin parempi.

Suomalainen yhteiskunta on nimittäin myös tulevaisuudessa riippuvainen toimivista maantiekuljetuksista, jotka vaativat niin kalustoa, kuljettajia kuin korjaamoitakin. Näillä positiivisilla uutisilla tehdään sitä parempaa huomista.