Laakerit tarvitsevat voitelua - SKF-voitelujärjestelmät

Uutinen julkaistu 20.07.2009

Laakerit ja voitelujärjestelmät kuuluvat kiinteästi yhteen, sillä oikealla voitelulla laakerien elinikää saadaan pidennettyä oleellisesti. Siksi maailmankuulu laakerinvalmistaja SKF on hankkinut omistukseensa tunnettuja voitelujärjestelmien valmistajia, kuten saksalaisen Vogelin (2004) ja Muuramelaisen John Crane Safematic Oy:n voiteluliiketoiminnan elokuussa 2006.

Keski-Suomessa, Muuramessa Safematicin paperi- ja selluteollisuuden sekä ajoneuvo- ja työkonepuolen voitelu-ja tiivistämisjärjestelmiä on valmistettu vuodesta 1972 lähtien. Voitelulaitetuotanto on nyt ollut pian kolme vuotta SKF:n omistuksessa. Liiketoimintakaupan myötä Safematicin voitelujärjestelmien tuotemerkki on vaihtunut SKF:ksi ja toiminta on laajentunut entisestään sekä tuotteiden että myynti- ja markkinointiverkoston osalta. John Crane Safematic Oy jatkaa mekaanisten tiivisteiden valmistusta edelleen Muuramessa, tosin eri toimitiloissa kuin SKF.

SKF asiantuntemus ja osaaminen

SKF:n osaaminen ja asiantuntemus keskittyvät viiteen liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat: 1. laakerit ja laakeriyksiköt, 2. tiivisteet, 3. voitelujärjestelmät, 4. mekatroniikka ja 5. edellisiin tuoteryhmiin liittyvät palvelut. Nämä liiketoiminta-alueet ovat niin sanottuja ydinalueita, joita SKF on pyrkinyt ja pyrkii vahvistamaan muun muassa useiden viime vuosien aikana tehtyjen yrityskauppojen myötä. SKF:n myynti ja markkinointi on jaettu kolmeen eri organisaatioon, jotka palvelevat niin sanottuja ensiasennus (OEM) asiakkaita, loppukäyttäjäasiakkaita ja kolmantena ryhmänä autoteollisuuden asiakkaita. Toiminta on maailmanlaajuista, tällä hetkellä SKF:llä on edustus yli 130 maassa ja valmistustakin on peräti 28 maassa kaikilla mantereilla.

Muuramen voiteluratkaisuverkosto on SKF:n myötä laajentunut jo käsittämään 50 maata eri puolilta maapalloa ja näiden maiden edustajia koulutetaan jatkuvasti Muuramen toimipisteessä. SKF Muurame suunnittelee ja valmistaa toimivia kokonaisratkaisuja eri toimialojen asiakkaille.

Oy SKF Ab Suomessa

Oy SKF Ab:n myyntikonttori sijaitsee Espoossa, josta hoidetaan kaikkien SKF-tuotteiden myynti- ja tukipalvelut. Muuramessa toimii SKF-voitelujärjestelmien suunnittelu, valmistus ja asennus. Lisäksi Muuramessa toimii maailmanlaajuinen sellu-, paperi-, kaivos- ja sementtiteollisuuden voitelujärjestelmien osaamiskeskus. Suomen asennus- ja huoltoverkosto on myös laaja ja toimiva, kaikkiaan 26 huoltoautoa asentajineen palvelee asiakkaita eri puolilla Suomea.

SKF-voitelujärjestelmät

SKF:n voiteluasiantuntemus perustuu tribologiaan eli kitkaa ja kulumista tutkivaan tieteeseen sekä laakereiden voitelua koskeviin tutkimuksiin. Näiden tutkimusten perusteella 36 % ennenaikaisista laakerivaurioista johtuu voiteluongelmista, joita ovat liiallinen tai liian vähäinen voitelu sekä väärän tyyppinen tai likaantunut voiteluaine.

SKF:n tuotelinja käsittää kaiken voitelurasvoista ja -laitteista täysin automaattisiin ja valvottuihin, koko tehtaan käsittäviin voitelujärjestelmiin. SKF:n automaattisten keskusvoitelujärjestelmien ansiosta teknisesti parhaat ratkaisut, joiden avulla saavutetaan parempi suorituskyky ja korkeampi tuottavuus, ovat asiakkaiden käytössä.

Ajoneuvojen ja työkoneiden keskusvoitelujärjestelmät

Raskaisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin kehitetyt SKF-keskusvoitelujärjestelmät on suunniteltu parantamaan kuljetuskaluston ja liikkuvien työkoneiden käytettävyyttä, vähentämään laakerivaurioita ja poistamaan ylimääräiset rasvausseisokit. Raskaassa kalustossa ja niiden lisälaitteissa on useita kohteita, jotka vaativat jatkuvaa voitelua toimiakseen moitteettomasti. Voitelun tarvetta lisää sekin, että kohteet ovat usein alttiita hiekalle, vedelle, pölylle ja muille kuluttaville tekijöille.

Täysin automaattinen keskusvoitelujärjestelmä koostuu ohjauskeskuksesta, pumppausyksiköstä, putkistosta ja annostimista. Keskusvoitelujärjestelmät voitelevat käytön aikana sekä ajoneuvon että oheislaitteet ja ne sopivat kaikkiin auto- ja konemerkkeihin. Muuramessa keskusvoitelujärjestelmien kehittäminen on tutkimuksen ja yli 30 vuoden kokemuksen yhteistulos.

Tänä päivänä raskaan kaluston keskusvoitelujärjestelmiä on erilaisia kalustoon koon ja voitelukohteiden mukaan. SKF Muuramen tehtaan tuotteet ovat: Multilube-voitelujärjestelmät yksi ja kaksiputkisena sekä Minilube pienempiin koneisiin sekä lisäksi SKF Vogelin valmistamat progressiiviset voitelujärjestelmät, jotka täydentävät entisestään tarjontaa erityisesti työkonesektorin asiakkaille.

Samoin kuin muidenkin SKF-järjestelmien yhteydessä ajoneuvo- ja työkonekeskusvoitelujärjestelmät kattavat kaiken yksilöllisestä järjestelmäsuunnittelusta asennukseen ja huoltoon. SKF toimii myös yhteistyössä merkittävien auto- ja konevalmistajien sekä maahantuojien kanssa.

Teollisuuden voitelujärjestelmät

Teollisuuteen kehitetyt automaattiset SKF-voitelujärjestelmät ennaltaehkäisevät tehokkaasti tuotantolaitteiden vaurioita ja niistä johtuvia tuotantokatkoja, pienentävät korjaus- ja varaosakustannuksia sekä säästävät voiteluainekuluissa jopa 70 %, koska voitelun annostus ja ajoitus on oikea. Laajinta niiden käyttö on sellu- ja paperiteollisuudessa, mekaanisessa puunjalostuksessa sekä teräs-, kaivos- ja muussa raskaassa teollisuudessa. Voitelujärjestelmä voidaan rakentaa voitelemaan joko yksittäinen kone tai koneosasto. Laajinta SKF-voiteluteknologiaa edustaa kokonaisen tehtaan käsittävä SKF Mill Wide -järjestelmä, joka on liitettävissä osaksi tehtaan kunnossapidon kokonaisjärjestelmää.

Oy SKF Ab:n Muuramen yksikkö kehittää jatkuvasti voitelujärjestelmiensä teknologisia ratkaisuja voitelukohteen, ulkoisten ja ilmastollisten olosuhteiden sekä voitelutarpeen mukaan. Valittavissa on rasva- ja öljyvoitelujärjestelmät sekä öljykiertovoitelujärjestelmä, kun voitelulta vaaditaan myös jäähdytysominaisuuksia.

Oy SKF Ab

- perustettu 1907 Ruotsissa
- liikevaihto n. 6000 M€
- henkilöstöä 42888
- tuotantopisteitä 28 maassa yhteensä 110
- SKF-edustuksia yli 130 maassa
- jälleenmyyjiä 15000 paikassa
- globaalit sertifikaatit ISO 14001 ja OHSAS 18001

Miika Nyrö